Mikä on osteopaatti?

Osteopatiassa tutkitaan ja hoidetaan käsin. Eräs osuva kuvaus osteopatiasta on se, että osteopaatti on kuin "lääkärin ja hierojan välimaastosta". Vaikka osteopaatti ei ole näistä kumpaakaan, on vertaus hyvin kuvaava, koska osteopaatti haastattelee ja tutkii perusteellisesti ja tekee tämän perusteella osteopaattisen hoitodiagnoosin. Tämän lisäksi osteopaatti hoitaa kehoa käsillään miellyttävästi ja tarkasti paneutuen juuri niihin yksilöllisiin ongelmiin, joita hoidettavalla on.

Osteopaatti on Valviran rekisteröimä, nimikesuojattu ammatti. Ennen kuin menet osteopaatille, voit tarkistaa löytyykö häntä Valviran rekisteristä. Esimerkiksi oma rekisteröintinumeroni on 50602294444. On laitonta nimittää itseään osteopaatiksi ilman Valviran nimikesuojausta.

Nimikesuojauksen pyrkimyksenä on taata se, että osteopaatti on asianmukaisesti koulutettu ja pätevä työhönsä. Nimikesuojattu osteopaatti on myös turvallinen ja soveltuva terveydenhoitoalan ammattilaiseksi. Nimikesuojatulla osteopaatilla on lain vaatima potilasturvavakuutus. Tätä ei ole niin sanotuilla itseoppineilla terapeuteilla, joten potilas ei ole oikeutettu saamaan korvauksia rekisteröimättömän henkilön hoidossa tapahtuvasta hoitovirheestä.

Ota yhteyttä ja varaa aika »